Na vsebino

Javni razpisi

28 okt

Na portalu javnih naročil pod številko JN007366/2022-W01  je objavljen razpis za

DOBAVO ENERGIJSKO UČINKOVITIH RAČUNALNIKOV, TISKALNIKOV IN RAČUNALNIŠKE OPREME

26 okt

Javno naročilo za dobavo osebnega vozila za sanitetne prevoze po postopku s pogajanji brez predhodne objave št.: JR/B-9/22 z dne 26.10.2022.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/povabila/jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19487

02 sep

Na portalu javnih naročil pod številko JN006034/2022-B01  je objavljen razpis za

DOBAVO OSEBNEGA VOZILA ZA SANITETNE PREVOZE