Dejavnosti

Dejavnosti Zdravstvenega doma Ptuj

Zavod v okviru svoje dejavnosti  osnovnega zdravstvenega varstva opravlja naslednje dejavnosti:
 • spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
 • preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
 • zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
 • preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni, vključno s poglobljeno diagnostiko in terapijo na področju ortodontije, pedontologije, paradontologije, oralne kirurgije in stomatološke protetike, ter rehabilitacijo;
 • zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
 • patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih;
 • nujno medicinsko pomoč in reševalno službo;
 • preventivno zdravstveno varstvo in pregledi zaposlenih;
 • preventivni zdravstveni pregledi  športnikov;
 • preventivni pregledi kandidatov in voznikov motornih vozil vseh kategorij;
 • mrliško pregledno službo;
 • oskrbo z zdravili za potrebe zavoda;
 • vzdrževanje objektov, opreme in drobnega inventarja v upravljanju zavoda;
 • strokovne in svetovalne storitve s področja finančnih pravnih in administrativnih zadev za potrebe zdravstvenega zavoda in zasebne zdravstvene dejavnosti.
zd_ptuj_stavba.jpg
Copyright © 2023 Zdravstveni dom Ptuj. Vse pravice pridržane. Izvedba Kreativna PiKA d.o.o..