Na vsebino

Politika kakovosti

Politika kakovosti

POLITIKA KAKOVOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA PTUJ

POSLANSTVO
Temeljno poslanstvo ZD je zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin, čim bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanja zdravja.

VIZIJA
Naš zavod želi postati in ostati eden najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na področju primarnega zdravstvenega varstva z omogočanjem zdravljenja po sodobnih strokovnih smernicah infinančni vzdržnosti v okviru razpoložljivih sredstev.

VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE
• strokovnost
• kakovost
• medsebojno zaupanje
• predanost
• natančno izvajanje nalog
• varovanje zasebnosti
• spoštovanje
• etika
• odgovornost
• sodelovanje in odprtost
• empatija
• osebnostni razvoj zaposlenih

• varovanje okolja

 
STRATEŠKE USMERITVE:

 FINANČNI VIDIK
1. Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa.

 VIDIK PACIENTOV
2. Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov).
3. Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob.
4. Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda.

 VIDIK PROCESOV
5. Nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

6. Izboljševanje sistema varovanja okolja vključno s zmanjševanjem obremenjevanja okolja.

 
 VIDIK RAZVOJA IN RASTI
7. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
8. V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo teroptimalnost delovanja.
9. Ohranjati pogoje za status učne baze.

Kraj/datum: Ptuj, 09.09.2020

Direktorica: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Copyright © 2022 Zdravstveni dom Ptuj. Vse pravice pridržane. Izvedba Kreativna PiKA d.o.o..