Čakalne dobe glede na vrsto zdravstvenih storitev

 

ORTODONTSKI PREGLED - PRVIKlara Lipoglavšek, dr. dent. med. spec.

Prvi pregled

Ortodontsko zdravljenje


stopnja nujno

od 0 do 87 mesecev


stopnja hitro – 1460 dni

z ozirom na težo nepravilnosti


stopnja redno – 1887 dni

 

Število čakajačih pacientov: hitro 185, redno 216

                                            


Helena Pungeršek dr. dent. med. spec.

stopnja nujno – 

od 0 do 70 mesecev


stopnja hitro – 1643 dni

z ozirom na težo nepravilnosti


stopnja redno – 2190 dni


Število čakajočih pacientov 222 hitro, 302 redno


Odgovorni osebi za vodenje čakalnega seznama:
Polona Krivec
Tel: 02/ 7871669
Aleksandra Kodrič
Tel: 02/ 7871629

ZOBOZDRAVSTVENI SPECIALISTIČNI OTROŠKI PREGLED - PRVIPrvi pregled


Začetek zdravljenja

Tanja Tantegel, dr. dent. med. spec.

stopnja nujno ni čakalne dobe

od 0 do 60 dni:


stopnja hitro 60 dni

po predhodnem specialističnem


stopnja redno 90 dni

pregledu glede na stopnjo nujnosti


stopnja zelo hitro 14 dni


 

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN MLADINO

 

Čakalne dobe za Splošni zobozdravstveni pregled- prvi, so glede na triažo od 10 do 90 dni in se razlikujejo po posameznih izvajalcih, podatki so prikazani v spodnji preglednici.


Zobozdravnik


Splošni zobozdravstveni pregled- prvi


PTUJEva Kračun, dr. dent. med.

10 do 90 dni


Leonida Vidovič, dr. dent. med.

10 do 90 dni


Ordinacija 1, dr. dent. med.

10 do 90 dni


Silvija Todorovski Petrova, dr. dent. med.

10 do 60 dni


KIDRIČEVOVesna Olup, dr. dent. med.

10 do 60 dni

 

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

 

Čakalne dobe za Splošni zobozdravstveni pregled- prvi, so glede na triažo od 30 do 180 dni, za Splošni zobozdravstveni pregled zaradi protetike- prvi, od 365 do 1925 dni, po končanem konzervativnem zdravljenju. Čakalne dobe se od izvajalca do izvajalca razlikujejo in so za posamezne izvajalce prikazane v spodnji tabeli.

Za vodenje čakalnih seznamov je odgovorna medicinska sestra v vsaki ambulatni.


Zobozdravnik

Splošni zobozdravstveni

pregled- prvi

Splošni zobodzravstveni pregled

zaradi protetike

PTUJNuša Kolenko, dr. dent. med.

30 do 90 dni

1533 dni

št. čakajočih = 177

Sandra Janžekovič, dr. dent. med.

30 do 60 dni

180 dni

št. čakajočih = 32

Sara Brumen Ovčar, dr. dent. med.

30 - 180 dni

1169 dni

št. čakajočih = 167

Tamara Kresnik, dr. dent. med.

30 do 120 dni

760 dni

št. čakajočih = 70

Klara Sitar, dr. dent. med.

30 do 120 dni

365 dni

št. čakajočih = 134

ZA Kidričevo

30 - 90 dni

1095 dni

št. čakajočih = 179

ZA Hajdina

30 do 90 dni

1095 dni

št. čakajočih = 182

ZA Zavrč


ni čakalne dobe

ZA Žetale

90 dni

ni čakalne dobe

 

 

OROMAKSILOFACIALNI

PREGLED- PRVI

 

 Oromaksilofacialni pregled- prvi

                Za operativne posege
Oralni kirurgi


Saška Bizimoska Kodermac,

dr. dent. med. spec.


Peter Balon, dr. dent. med. spec.


stopnja nujno – ni čakalne dobe

Od 0 do 365 dni, z ozirom na stopnjo nujnosti. Za operativni poseg je predhodno potreben oromaksilofacialni pregled.

David Debevc, der. med. spec.

stopnja hitro – 210 dni

št. čakajočih = 334


Nermin Suljič, der. med. spec.

stopnja redno – 240 dni

št. čakajočih = 391

stopnja zelo hitro - 50 dni

št. čakajočih = 92


 Odgovorna oseaba za vodenje čakalnega seznama:

Natalija Pintarič

Lea Vidovič

Tel: 02/ 7871666PARODONTOLOŠKI PREGLED-

PRVI Parodontološki pregled- prvi

Začetek zdravljenja
Ambulanta do nadaljnjega ne dela

 

 

Tel: 02/ 7871665


SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENA


 

 Bolezenska stanja

 

 Preventiva

Tatjana Kolar

Nujni primeri takoj

30 dni

Veselin Šučur

Nujni primeri takoj

30 dni

 

SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PLJUČNIH BOLNIKOV 

Bojan Novak, dr.med.spec.
Pulmološki pregled prvi
stopnja zelo hitro – 35 dni
stopnja hitro – 35 dni
stopnja redno – 37 dni

Pulmološki pregled kontrolni
stopnja zelo hitro – 35 dni
stopnja hitro – 35 dni
stopnja redno – 37 dni

Alergološki pregled prvi
stopnja zelo hitro – 35 dni
stopnja hitro – 35 dni
stopnja redno – 37 dni

Alergološki pregled kontrolni
stopnja zelo hitro – 35 dni
stopnja hitro – 35 dni
stopnja redno – 37 dni

Milojka Popović, dr.med.spec.

Pulmološki pregled prvi
stopnja zelo hitro – 35 dni
stopnja hitro – 35 dni
stopnja redno – 37 dni

Pulmološki pregled kontrolni
stopnja zelo hitro – 35 dni
stopnja hitro – 35 dni
stopnja redno – 37 dni

Alergološki pregled prvi
stopnja zelo hitro – 35 dni
stopnja hitro – 35 dni
stopnja redno – 37 dni

Alergološki pregled kontrolni
stopnja zelo hitro – 35 dni
stopnja hitro – 35 dni
stopnja redno – 37 dniJurij Regvat, dr.med.spec.

Pulmološki pregled prvi
stopnja zelo hitro – 45 dni
stopnja hitro – 45 dni
stopnja redno – 45 dni

Pulmološki pregled kontrolni
stopnja zelo hitro – 45 dni
stopnja hitro – 45 dni
stopnja redno – 45 dni

Alergološki pregled prvi

stopnja zelo hitro – 45 dni
stopnja hitro – 45 dni
stopnja redno – 45 dni

Alergološki pregled kontrolni
stopnja zelo hitro – 45 dni
stopnja hitro – 45 dni
stopnja redno – 45 dniMarko Bombek, dr.med.spec.

Pulmološki pregled prvi
stopnja zelo hitro – 28 dni
stopnja hitro – 28 dni
stopnja redno – 30 dni

Pulmološki pregled kontrolni
stopnja zelo hitro – 28 dni
stopnja hitro – 28 dni
stopnja redno – 30 dni

Alergološki pregled prvi
stopnja zelo hitro – 28 dni
stopnja hitro – 28 dni
stopnja redno – 30 dni

Alergološki pregled kontrolni
stopnja zelo hitro – 28 dni
stopnja hitro – 28 dni
stopnja redno – 30 dni


FIZOTERAPIJA

Za prvi obisk


Darinka Kodela
stopnja hitro - 105 dnistopnja redno – 147 dniMAGNETNI STOL – ni čakalne dobestopnja zelo hitro – 82 dni


 

LOGOPED


Zorica Salopek Pulko

hitro 600 dni

Barbara Krajnc

redno 600 dni


hitro 150 dni

redno 200 dni
PSIHOLOG


Petra Rašl

hitro do 45 dni


redno do 45 dniNina Murko Feguš

hitro do 45 dni


redno do 45 dniTomaž Praprotnik

hitro do 45 dni


redno do 45 dniDEFEKTOLOG


Milena Zavrnik

hitro do 45 dni


redno do 45 dni

 

Pacienti se na zdravstvene storitve lahko naročijo:

- osebno – med ordinacijskim časom od ponedeljka do petka

- po telefonu – med ordinacijskim časom ponedeljka do petka

V kolikor ni hitre odzivnosti vas prosimo za razumevanje,

saj v ambulanti v tem času poteka delo s pacienti.

- fizično po klasični pošti: ZD Ptuj, Potrčeva cesta 19.a, 2250 Ptuj

- elektronsko – a) po elektronski pošti

- eNaročanje https://zvem.ezdrav.si

 

Pooblaščene osebe osebe za vodenje čakalnih seznamov

 

Tanja Tantegel dr.dent.med.spec. za področje zobozdravstva in pedontologije

02 7871668

Majda Feguš dipl. m. s.

02 7871651

Veselin Šučur dr.med.spec. za področje ginekologije

02 7871631

Bojan Novak dr.med.spec. za področje pulmologije

02 7871641

Saška Bizimoska Kodermac, dr.dent.med.spec. za področje oralne kirurgije

02 7871 662

Klara Lipoglavšek, dr.dent.med.spec. za področje ortodontije

02 7871669

Helena Pungeršek, dr.dent.med.spec. za področje ortodontije

02 7871629Darinka Kodela, fizioterapevtka

02 7871613

Milena Zavrnik, prof. defektologije

02 7871 683

 

Čakalnih dob ni v naslednjih dejavnostih:

·  Splošno ambulantna dejavnost,

·  Farmacevt svetovalec,

·  Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,

·  Antikoagulantna ambulanta,

·  Služba zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov,

·  Dežurna služba,

·  Mobilna enota v reanimobilu,

·  Mobilna enota v nujnih reševalnih vozilih,

·  Nenujni reševalni prevozi,

·  Sanitetni prevozi bolnikov,

·  Zdravstvena vzgoja,

·  Zobozdravstvena vzgoja,

·  Patronažna služba,

·  Dispanzer za mentalno zdravje,

·  Laboratorijska služba,

·  Rtg – zobozdravstvo – ortopan,

·  Rtg pulmo / cor,

·  Zobotehnika,

·  Služba preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih.

Direktorica JZ ZD Ptuj
Metka Petek Uhan, dr.med.spec.

 

Copyright © 2024 Zdravstveni dom Ptuj. Vse pravice pridržane. Izvedba Kreativna PiKA d.o.o..