O nas

Zdravstveni dom Ptuj

Zdravstveni dom Ptuj (v nadaljevanju ZD Ptuj) v sedanji organiziranosti je bil ustanovljen za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v poslovnih prostorih ZD Ptuja, na terenu in na domu pacienta za prebivalce na območju nekdanje občine Ptuj in za druge ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. ZD Ptuj pri tem ravna enako ne glede na nacionalnost, veroizpoved,  raso, spol in drugačnost.
 
Temeljna dejavnost
ZD Ptuja odseva kakovostne storitve na različnih zdravstvenih področjih in na podpornem sistemu administrativnega področja v ZD Ptuja.
ZD Ptuj ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer:
  • Ptuj,
  • Hajdina,
  • Kidričevo,
  • Podlehnik,
  • Leskovec
  • Žetale,
  • Zavrč,
  • Juršinci,
  • Destrnik.
ZD Ptuj (skupaj s koncesionarji) zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca. 70.000 prebivalcev (cca 3 % vseh prebivalcev Republike Slovenije). Omejeno področje se razprostira na 645 km2 površine.

Podatki o zavodu
 
Naziv zavoda:
Zdravstveni dom Ptuj
Potrčeva 19a
2250 Ptuj
 
Kontaktni podatki:
Telefon: 02/787 15 00
Faks: 2/787 16 01
 
Ostali podatki:
Davčna številka: 30102090
Matična številka: 5502420000

Za strukturo služb in dejavnosti lahko pogledate naš organogram.
Vodenje sistema kakovosti po zahtevah standarda  ISO 9001

iso 9001

 

Vstopite v stik z nami

Potrčeva cesta 19 a
2250 Ptuj
+386 (0)2 787 15 00
tajnistvo@zd-ptuj.si
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Copyright © 2023 Zdravstveni dom Ptuj. Vse pravice pridržane. Izvedba Kreativna PiKA d.o.o..