Informacije o obdelavi osebnih podatkov

OBVESTILO POSAMEZNIKOM O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR)

 

NAROČILA

(eRecept, eNapotnica, naročilnica za medicinsko tehnični pripomoček, bolniški list, sporočilo zdravniku, prošnja za termin)

Naročila se zbirajo preko profesionalne zdravstvene platforme PriZdravniku, ki zdravstvenim izvajalcem na podlagi pogodbeno dogovorjenega razmerja nudi zgolj uporabo računalniško podprtega sistema in podatkov o naročilih ne obdeluje za svoje potrebe. Upravljavec podatkov je v celoti Zdravstveni dom Ptuj.

 • Identiteta in kontaktni podatki upravljavca:

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Potrčeva cesta 19a

2250 Ptuj

Telefon: 02 787 15 00

Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 • Kontakt za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov in kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Datainfo.si d.o.o.

Tržaška 85

2000 Maribor

Telefon: 02 620 43 00

Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 • Nameni, za katere se obdelujejo osebni podatki

 

1.  NAROČILO NA OBISK: Omogočanje naročanja pacientov v naročilno knjigo

2.  NAROČANJE LISTIN (npr. receptov, napotnic, bolniških listov itd): Omogočanje izdaje listin

 

 • Pravni temelj za obdelavo podatkov posameznikov:

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP, 141/22 – ZNUNBZ, 18/23 – ZDU-1O in 84/23 – ZDOsk-1) Priloga 2- eNapotnica in eNaročilo

 

 • Obdelovani osebni podatki: ime, priimek, datum rojstva, ZZZS številka, gsm številka in/ali e-poštni naslov, izbrani osebni zdravnik, sporočilo, ki ga pacient vnese v vnosno tekstovno polje.

Pri naročanju eRecepta še: ime zdravil ter način in pogostost uporabe

Pri naročanju eNapotnice še: datum predvidenega pregleda in razlog za izdajo eNapotnice

Pri naročanju na obisk še: razlog obiska

Pri naročanju bolniškega lista še: datum začetka in konca bolniške odsotnosti, podatek ali je bolniški stalež za polni ali skrajšan delovni čas, podatek, ali je izdaja bolniškega staleža za nego ali spremstvo

 • Uporabniki osebnih podatkov: zdravstveni izvajalci, ki sodelujejo pri zdravstveni oskrbi pacienta
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo 5 let skladno z zakonom.
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki se ne bodo prenašali v tretje države ali v mednarodno organizacijo.
 • Avtomatizirano odločanje na podlagi profiliranja z osebnimi podatki: Se ne izvaja.
 • Uveljavljanje pravic posameznikov:

Posameznik ima pravico, da od Upravljavca zahteva:

 • Dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR) 2/2
 • Popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR).

Posameznik se lahko za svoje pravice iz te točke obrne na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov Upravljavca, navedeno pod točko b.

Zoper odločitev upravljavca ali v primeru kršitev varstva osebnih podatkov lahko posameznik vloži prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij na www.ip-rs.si).

Več o obdelavi osebnih podatkov: https://www.zd-ptuj.si/images/dokumenti/Politika%20kakovosti/100523/ZD%20Ptuj%20Politika%20zasebnosti.pdf