Organizacijske enote

Patronažna služba

Vodja centra / službe / delovne enote III (Patronažna služba)
Nataša Panikvar, diplomirana medicinska sestra, specialistka patronažne zdravstvene nege
Telefon: +386 (0)2 787 15 90

Patronažna služba - Ptuj


Zdravstveni dom Ptuj

Potrčeva cesta 19 a

2250 Ptuj

Telefon:+386 (0)2 787 15 90

Kontakt

+386 (0)2 787 15 90

Patronažna službaDelovni čas - dopoldan
(po mesečnem razporedu)
Ponedeljek:  07:00 - 15:00
Torek:               07:00 - 15:00
Sreda:               07:00 - 15:00
Četrtek:          07:00 - 15:00
Petek:               07:00 - 15:00
Delovni čas - popoldan
(po mesečnem razporedu)
Ponedeljek:  12:00 - 20:00
Torek:               12:00 - 20:00
Sreda:               12:00 - 20:00
Četrtek:          12:00 - 20:00
Petek:               12:00 - 20:00

Za nujne primere in babiško oskrbo novorojenčka je patronažna služba organizirana  tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Patronažne sestre
  1. Nataša PANIKVAR , diplomirana medicinska sestra,  specialistka patronažne zdravstvene nege, vodja Patronažne službe
  2. Nina VANČEK, diplomirana medicinska sestra, namestnica vodje
  3. Suzana BURJAN, diplomirana medicinska sestra
  4. Nada DOLENC, diplomirana medicinska sestra
  5. Ida EMERŠIČ, diplomirana medicinska sestra
  6. Irena FAJFAR, diplomirana medicinska sestra
  7. Tadeja PERNAT, diplomirana medicinska sestra
  8. Andreja KODRIČ, diplomirana medicinska sestra
  9. Katja KOROŠEC DERVIŠI, diplomirana medicinska sestra
10. Urška KOVAČIČ, diplomirana medicinska sestra
11. Jasna KRAJNC, diplomirana medicinska sestra
12. Maja ŠMIGOC, diplomirana medicinska sestra
13. Tanja MILOŠIČ, diplomirana medicinska sestra
14. Barbara OMAN, višja medicinska sestra
15. Nataša POŠTRAK, Diplomirana medicinska sestra
16. Renata PODPEČAN, višja medicinska sestra
17. Bernarda SAGADIN, višja medicinska sestra
18. Vesna SKODIČ, diplomirana medicinska sestra
19. Ana TRAFELA, diplomirana medicinska sestra
20. Alenka VEK, diplomirana medicinska sestra
21. Jasmina VINDIŠ VIDOVIČ, diplomirana medicinska sestra
22. Nataša POTOČNIK, diplomirana medicinska sestra
23. Edita MAJHEN, diplomirana medicinska sestra
24. Polona KORES, diplomirana medicinska sestra
25. Majda FURJAN, diplomirana medicinska sestra
Naslov Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19 a, 2250 Ptuj
Delo na terenu
Od 9:00 do 19:00 (po potrebi tudi prej) - ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja in prazniki (po potrebi)
Opis dejavnosti

Patronažna služba je organizirana na primarni ravni zdravstvenega varstva kot samostojna služba v okviru JZ ZD Ptuj. Deluje z namenom pospeševanja zdravstvenega napredka vsega prebivalstva področja, ki ga pokriva.

Globalni cilj je doseganje pozitivnega zdravja posameznika, družine in skupnosti s pomočjo preventivnih in kurativnih storitev (pisni delovni nalog osebnega/ nadomestnega zdravnika), ki jih izvaja patronažna medicinska sestra, kot nosilka zdravstvene nege v patronažnem varstvu.

Patronažna služba je organizirana polivalentno in vključuje:

  • zdravstveno – socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti,
  • zdravstveno nego otročnice in novorojenčka na domu in
  • zdravstveno nego bolnika na domu.
Copyright © 2023 Zdravstveni dom Ptuj. Vse pravice pridržane. Izvedba Kreativna PiKA d.o.o..