Osnovno zdravstveno varstvo

Center za krepitev zdravja Ptuj (CKZ)


Zdravstveni dom Ptuj

Potrčeva cesta 19A

2250 Ptuj

Telefon: +386 (0)2 787 16 90

Mobitel: 031 729 925

Kontakt

+386 (0)2 787 16 90uros.zeleznik@zd-ptuj.si

CKZ


Koordinator CKZ - Uroš Železnik, mag. zdr. nege
Ordinacijski čas Ponedeljek:  07:00 - 15:00   (12:00 - 20:00)
Torek:              07:00 - 15:00    (12:00 - 20:00)
Sreda:              07:00 - 15:00     
Četrtek:         07:00 - 15:00      (12:00 - 20:00)
Petek:              07:00 - 15:00
Malica 10:30 - 11:00
15:30 - 16:00
Naslov CKZ, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj
Naročanje

- osebno

- po telefonu

- po elektronski pošti

- po pošti

Delovni čas se lahko po potrebi spremeni glede na število zdravstveno vzgojnih delavnic.

 

CKZ Ptuj izvaja naslednje programe in aktivnosti:

  • Program za krepitev zdravja za odrasle.
  • Aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
  • Program »Priprava na porod in starševstvo«.
  • Program »Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah«.
  • Aktivnosti za krepitev zdravja in preventivno obravnavo otrok, mladostnikov in njihovih staršev.
  • Promocijo zdravja za mlade v lokalnih skupnostih.
  • Zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike.
  • Promocijo preventivnih presejalnih programov DORA, ZORA, SVIT, MIRA.

 SEZNAM DELAVNIC V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA

 NAPOTNI DOKUMENT

Povezave: 

NIJZ: https://nijz.si/
SKUPAJ ZA ZDRAVJE: https://www.skupajzazdravje.si/
FACEBOOK STRAN: https://www.facebook.com/CKZ.Ptuj 

Copyright © 2024 Zdravstveni dom Ptuj. Vse pravice pridržane. Izvedba Kreativna PiKA d.o.o..