Poslovna in finančna poročila

Program dela in finančni načrt za leto 2023

Poslovno poročilo 2022

Program dela in finančni načrt za leto 2022

Poslovno poročilo 2021

Program dela in finačni načrt za leto 2021

Poslovno poročilo 2020:

Finančni plan 2020:

Poslovno poročilo 2019:

Finančni plan 2019:

Poslovno poročilo 2018:

Finančni plan 2018:

Poslovno poročilo 2017:

Finančni plan 2017:

Poslovno poročilo 2016:

Finančni plan 2016:

Poslovno poročilo 2015:

Finančni plan 2015:

Poslovno poročilo 2014:

Finančni plan 2014:

Poslovno poročilo 2013:

Finančni plan 2013:

Poslovno poročilo 2012:

Finančni plan 2012:

Poslovno poročilo 2011:

Finančni plan 2011:

Poslovno poročilo 2010:

Finančni plan 2010:

Poslovno poročilo 2009:

Finančni plan 2009:

Poslovno poročilo 2008:

Finančni plan  2008:

Poslovno poročilo 2007: