Vodstvo zavoda

Metka PETEK UHAN, dr.med.,spec.

Direktorica ZD Ptuj

Tel: 02/7871622

metka.petek-uhan@zd-ptuj.si

Pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,spec., mag.zdr.nege, Quality manager

Strokovna vodja IV (vodstvo),

Predstavnica vodstva za sistem vodenja kakovosti – PVK

Predstavnica vodstva za sistem varovanja z okoljem - PVSRO

Tel: 02/7871604, 02/7961229

karmen.panikvar@zd-ptuj.si

 
Copyright © 2024 Zdravstveni dom Ptuj. Vse pravice pridržane. Izvedba Kreativna PiKA d.o.o..