Organizacijske enote

Zdravstvena vzgoja


Zdravstveni dom Ptuj

Potrčeva cesta 19A

2250 Ptuj

Telefon: +386 (0)2 787 15 60

Kontakt

+386 (0)2 787 15 60nusa.krosl@zd-ptuj.si

Vzgoja za zdravje


Nuša Krošl, diplomirana medicinska sestra
Ordinacijski čas Ponedeljek:  07:00 - 15:00
Torek:              07:00 - 15:00
Sreda:              07:00 - 15:00
Četrtek:         07:00 - 15:00
Petek:              07:00 - 15:00
Malica 10:30 - 11:00
Naslov Vzgoja za zdravje, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj
Naročanje

- osebno

- po telefonu

- po elektronski pošti

- po pošti

Opis dejavnosti:

Vzgoja za zdravje je dejavnost ohranjanja/varovanja in krepitve zdravja. Je samostojno področje zdravstvene nege. Dejavnost vzgoje za zdravje v okviru JZ ZD Ptuj je sodoben vsebinski, organizacijski, sistematičen in kontinuiran pristop, predvsem v šolskem prostoru.
Veliko zaslugo za uspešnost naših programov imajo vodstva šol in svetovalne službe, ki so takoj prepoznali pomen in smisel naše dejavnosti, nam odprli šolska vrata in še vedno z veseljem sodelujejo z nami. Poleg prisotnosti v šolskem prostoru je naša dejavnost ves čas prisotna še na področju odraslih, predvsem starejših in zdravja žensk.
V okviru dejavnosti vzgoje za zdravje je organizirana tudi Šola za bodoče starše  o vsebini in terminih se lahko pogovorite na tel.št: 02 7871630 - Služba zdravstvenega varstva žena. Temeljni cilj dejavnosti vzgoje za zdravje JE ZDRAVJE v vsej svoji razsežnosti. Skrb za zdravje pomeni ohraniti in utrjevati zdravje s pomočjo veščin, navad in spretnosti ter znanja oz. privzgojenih vrednot predvsem mladim generacijam.
Doseči želimo, da se bodo mladi ob vsaki možnosti in priložnosti izbire ZNALI IN ZMOGLI ODLOČITI ZA ZDRAVJE, kot prepoznano in osvojeno vrednoto, privzeto tudi z dobrimi vzgledi nas vseh! 

Vsebine, ki se izvajajo v osnovni šoli (povzeto po NIJZ):
1. razred: zdrave navade
2. razred: osebna higiena
3. razred: zdrav način življenja
4. razred: preprečevanje poškodb
5. razred: zasvojenost
6. razred: odraščanje
7. razred: pozitivna samopodoba in stres 8. razred: medosebni odnosi 9. razred: vzgoja za zdravo spolnost

Spletna stran NIJZ

Kontakt

+386 (0)2 787 16 93uros.zeleznik@zd-ptuj.si

Zdravstvena vzgoja odraslih
DMS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji


Uroš Železnik, mag. zdr. nege
Ordinacijski čas Ponedeljek:  12:00 - 20:00
Torek:              07:00 - 15:00
Sreda:              12:00 - 20:00
Četrtek:         12:00 - 20:00
Petek:              07:00 - 15:00
Malica 10:30 - 11:00
15:30 - 16:00
Naslov Vzgoja za zdravje odraslih, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj
Naročanje

- osebno

- po telefonu

- po elektronski pošti

- po pošti

Delovni čas se lahko po potrebi spremeni glede na število zdravstveno vzgojnih delavnic.

Povezave:
Program CINDI: http://www.cindi-slovenija.net
Program SVIT: http://www.program-svit.si

 

 

Copyright © 2023 Zdravstveni dom Ptuj. Vse pravice pridržane. Izvedba Kreativna PiKA d.o.o..