Osnovno zdravstveno varstvo

Služba preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih

Predstojnica Dr. Andrea MARGAN, dr. med., spec.medicine dela prometa in športa

Telefon: +386 (0)2 787 15 70

DMS, ki opravlja vodstveno funkcijo v SPZVZ

Marjana ŠMID, diplomirana medicinska sestra

Telefon: +386 (0)2 787 15 71

Elektronski naslov: dmd@zd-ptuj.si

 

Praktična priporočila za odrejanje čakanja na delo rizičnih skupinah zaposlenih - 26.03.2020

 

 

 

Služba preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih izvaja preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih, voznikov  in športnikov.

 

OBSEG STORITEV:

- vse naloge specialista medicine dela s skladno z Zakonom o varnosti in zdravja pri delu (33.čl.), za delodajalce, ki so z JZ ZD Ptuj sklenili pogodbo o strokovnem sodelovanju.

- preventivni zdravstveni pregledi

 • predhodni pregledi (pred zaposlitvijo, po prenehanju opravljanja dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev)
 • obdobni pregledi
 • drugi usmerjeni pregledi (kontrolni pregledi)
 • pregledi voznikov motornih vozil vseh kategorij I. skupine (amaterji, kandidati za voznike, podaljšanja vozniških dovoljenj)
 • pregledi voznikov motornih vozil vseh kategorij II. skupine (poklicni vozniki C, D in E kat., upravljalci težke gradbene mehanizacije, viličaristi, žerjavisti)
 • pregledi za posest in nošenje orožja
 • pregledi športnikov in rekreativcev
 • pregledi in svetovanje pred začetkom šolanja (poklicno usmerjanje)
 • ostali usmerjeni pregledi (gasilci)

-  izdelava zdravstvene  priloge k oceni tveganja

- merske analize delovnih mest

- ogledi delovnih mest s svetovanjem

- svetovanja delodajalcem pri prerazporejanju delavcev in vračanju na delo

- izpolnjevanje delovne dokumentacije v postopku ocene delazmožnosti na ZPIZ-u (DD1 obrazec)

- promocija zdravja na delovnem mestu

- svetovanja pri poklicni rehabilitaciji

- svetovanja na področju zaposlovanja

- ekspertize oz. strokovna mnenja na zahtevo ZZZS, ZPIZ

- zdravstvena vzgoja zaposlenih

- sodelovanje z delodajalci, izbranimi zdravniki, ZZZS, specialisti drugih strok, inšpekcijskimi službami in strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu

 

OSNOVNE INFORMACIJE IN NAVODILA:

 

Kontakt in naročanje:

Na pregled ali svetovanje se lahko naročite osebno, po elektronski pošti na naslov dmd@zd-ptuj.si ali po telefonu na št:

02 787 15 70 ali  02 787 15 71

med 7:30 in 10:00  ter  med 11:00 in 14:30 (ob petkih do 12.00).

 

Lokacija:

JZ Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a  / I. nadstropje, sobi št. 1 in št. 2

 

Na preventivni zdravstveni pregled prinesite s seboj:

 • napotnico za predhodni zdravstveni pregled (Obr. 8,204 - vse rubrike izpolni delodajalec, podpis in žig) ali
 • napotnico za usmerjeni obdobni/drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled
   (Obr. 8,205 - vse rubrike izpolni delodajalec, podpis in žig)
 • veljaven osebni dokument
 • zdravstveno kartico
 • očala ali leče, če jih nosite
 • vozniško dovoljenje, če se zaposlujete ali delate kot voznik
 • izvide specialističnih pregledov, če z njimi razpolagate
 • izvedensko mnenje Invalidske komisije ZPIZ-a
 • za predhodni zdravstveni pregled je obvezen zdravstveni karton izbranega osebnega zdravnika
 • za obdobni pregled: zdravstveni karton izbranega osebnega zdravnika ali izpis iz zdravstvenega kartona

Štiri ure  pred pregledom bodite tešči, razen če imate drugačna zdravniška navodila (npr. sladkorni bolniki).

Delodajalec priloži še oceno tveganja za ustrezno delovno mesto, če zdravnik, ki opravlja preventivne zdravstvene preglede, ni sodeloval pri oceni tveganja.

 

Na pregled za pridobitev ali podaljšanje vozniškega dovoljenja prinesite s seboj:

 • zdravstveni karton izbranega osebnega zdravnika
 • izvide specialističnih pregledov, če jih imate in niso starejši od enega leta
 • veljaven osebni dokument
 • zdravstveno izkaznico
 • vozniško dovoljenje, če ga že imate
 • očala ali kontaktne leče, če jih nosite

V kolikor ste kandidat za poklicnega voznika, bodite štiri ure pred pregledom tešči.

 

Plačilo:

Vse storitve, ki jih izvaja Služba preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih, so plačljive s strani naročnika oziroma izdajatelja napotnega dokumenta ali samoplačniške.

 

Predstojnica službe:

Dr. Andrea Margan, dr. med. spec.

Glavna medicinska sestra službe:

Marjana Šmid, dipl.med.sestra

 

Copyright © 2020 Zdravstveni dom Ptuj. Vse pravice pridržane. Izvedba Kreativna PiKA d.o.o..